Let Me Help You Overshoot Your Goals in the Right Ways.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Introduktion av bolagsvärdering

Definitionen av “bolagsvärdering” är en metod för att kalkylera ägarens intresse är värt, med hjälp av förutbestämda formler samt en kombination av olika metoder för att kunna bedöma ett företags marknadsvärde som det kan användas under en transaktion av aktier i företaget.

Just begreppet ägarens intresse är väldigt relevant, då detta ibland från företagets belåning, vilket såklart är inkorrekt, då bolagsvärdering handlar alltid om nettovärdet. Bruttovärde är något helt annat, som också saknar relevans och därför inte är nödvändigt att nämna.

Perspektivet av vad företagsvärde är, har givetvis potentialen att skilja sig från person till person.

Detta är varför bolagsvärderingar endast är just uppfattningar. En köpares egna bedömning är såklart också av stort intresse, men den är dessvärre partisk och den kan därför inte användas.

En bolagsvärdering borde inkludera den förväntade avkastning som ligger för dörren,, värdet på företagets maskinella tillgångar, och även belåningen, samt många andra saker.

Så varför borde man värdera företaget?

Man brukar vanligen göra en bolagsvärdering för:

Att fastställa vad som kan tänkas vara ett rimligt pris om företag ska säljas.

För många företagare som kan påverka deras beslut att fortsätta eller till i värsta fall till och med lägga ned verksamheten.

Tvistemål: Om man har en tvist om företagets värde så måste man bevisa det för domstolen, så tvisten kan lösas. Detta kan ofta bli långdraget och komplicerat. Det kan också förekomma anklagelser felaktigheter vid bolagsvärderingen. Det är även väldigt dyrt att driva tvistemål, väldigt dyrt. Det är viktigt att se till så att stämningen inte blir dyrare än skadan själv.

Förvärva ett företag

Köpa en affärspartners aktier i företaget

Sälja aktier till en ny affärspartner

Olika former av bolagsvärdering:

De formler som brukas för bolagsvärdering är relativt akademiska och, baseras på de numeriska värdena som utgör formeln, som i sin tur utgör bedömningen. Företagets egenskaper är särskilt svåra att värdera, eftersom de är anledningen till meningsskiljaktigheterna. En bolagsvärdering ligger till grund för den förhandlingen som sedan sker.

Publika företag vs privata företag:

Börsnoterade företags värde syns direkt på dess aktiekurs. Kursen är den enda komponenten i ett börsnoterat företags värdering. Privata företag kan därmed inte värderas alls lika lätt enligt marknadsvärderingsmetoden, då mycket av informationen är privat. Professionella företagsvärderare måste använda ekonomiska modeller för att kunna uppskatta värdet, vilket blir baserat på flertalet antaganden.

Marknadsvärderingsmetoden:

Detta är en metod som använder branschernas försäljningssiffror för att sätta ribban på vad företaget är värt. Man brukar utgå ifrån liknande försäljning från liknande företag som skett nyligen, och ibland även standardmultiplarna i branschen.

Inkomstmetoden, eller som den bättre heter på svenska, avkastningsvärderingsmetoden

För verksamheter med få materiella tillgångar som konsultföretag, är denna värderingsmetod mest lämpad. Fokus ligger på kassaflödet och så kallad cap rate.

Nyttovärdering låter ganska dumt. På simpel svenska betyder det att man mäter nyttan för köparen.

Ett vanligt exempel är när t.ex. ett mjukvaruföretag är på väg att bli uppköpt av ett större mjukvaruföretag, där det större företaget har alla resurser som krävs för att driva det mindre företaget och därmed så blir nästan hela omsättningen till vinst. Då har den stor nytta hos köparen, kanske en större nytta än vad som annars hade varit möjligt.

Substansvärdering

Denna värdering är lämplig för företag som har mycket tillgångar, så som grävmaskiner och lastbilar. För att räkna ut vad företaget är värt, så tittar man främst på företagets tillgångar och hur pass hårt belånade dessa tillgångar är.

Teknik för värdering av företag:

Vi bör lista metoderna för att göra sådana för att förenkla ämnet, och desto mer successivt, efter att vi klargör vad bolagsvärderingen är och vilka variabler som driver verksamheten att göra som sådan:

Den primära metoden är ‘många utbyten’, och det kallas ofta jämförande analys, vilket tar en titt på andelen jämförande organisationer och använder dem för att bestämma uppskattningen av ett annat företag och analyserar den aktuella uppskattningen av en organisation med andra jämförbara organisationer genom att ta en titt på olika utbyten. EBITDA-multiplar (resultat före ränta, skatt, avskrivningar, avskrivningar)

Den efterföljande strategin är den sak som klassificeras som “Marknadskapitalisering av verksamheten”. Det är en cykel som är grundläggande. Det uppnås genom att duplicera organisationens erbjudandekostnad med hela antalet extraordinära erbjudanden.

“Utredningsutredningsutredningen” är den tredje metoden, och det är en slags relativ värdering där du kontrasterar den organisation som hänvisas till och olika företag som för sent har sålts eller vunnits i ett liknande område. Antag att kontroll över premien som ingår i kostnaden som de köptes kommer ihåg för dessa köpskostnader. De är användbara för M & A-utbyten, under alla omständigheter kan de omedelbart bli gamla daterade och för närvarande inte ta itu med den nuvarande marknaden.

“Times Revenue Method” är den fjärde strategin. Enligt denna metod tillämpas en multiplikator som är beroende av affärs- och finansiella klimat på en översvämning av inkomster som levereras över en viss längd.

“Begränsad inkomst” är den femte strategin. Det är ett svårfångat värde och ett slags monetär modell som används för att uppskatta ett företag, så det görs i Excel genom att skapa en monetär modell och innehåller mycket detaljer och studier. Denna modell ger experten, beroende av många situationer, möjlighet att uppskatta uppskattning och till och med styra en påverkanundersökning, vilket ger en mer exakt bolagsvärdering.

Den sjätte tekniken är “bokfört värde”, och som visat sig ännu inte fastställt arkförklaring är det uppskattningen av värdet på en organisations investerare.

“Fotbollsplandiagram” och dess namn är den sjunde strukturen eftersom staplarna verkar som gårdslinjer på en äkta fotbollsplan. Det används, med tanke på olika värderingstekniker, för att summera en massa kvaliteter för ett företag. Mot slutet av sidan innehåller denna guide en gratis fotbollsplanmall för nedladdning. Diagrammet förväntas visa hur mycket en köpare skulle betala för ett företag.

De mest enorma och mest vanliga metoderna för att utvärdera föreningen och därmed göra den mer fruktbar var dessa metoder. Jag har tillfälligt hänvisat till dem så att artikeln inte håller så att vi inte går förbi den här artikelns principförstärkning. Om du verkligen är, bör du ta namnet på strategin och söka efter den.

Intentionerna med att göra det, sätten och strategierna för att göra det, efter att jag pratade om tanken på bolagsvärdering. Vi bör nu veta om brister i bolagsvärderingen och upptäcka några modeller och arrangemang med målet att organisationen blomstrar och dess värdetillskott.

Mix-ups inom bolagsvärdering:

Vi som helhet inser att i alla affärer kommer fel att ske, och det är rimligt att lägga dem i hjärnan så att de inte förvånar oss och arbetar för att begränsa dem så mycket som man kan förvänta sig.

Oddsen är att fläckar i bolagsvärderingsrapporter kan hända och att de verkligen kan skada ett företag, och i några fall kan dessa slip-ups påverka organisationens värdering.

Trots det faktum att de inte förväntar sig att sälja den har de flesta ägare en tanke på vad de tycker att deras verksamhet är värd. Eftersom entreprenörer är mycket unika i sitt resonemang använder de olika sätt att hantera dyker upp i sina bolagsvärderingen. Det kan mycket väl vara användbart att söka efter skicklig själ, eller det kan förvirra cykeln betydligt mer.

Eftersom bolagsvärderingen av ett oberoende företag inte har några direkta regler. Det finns ingen trolldomsformel. Som alla andra kommer en företagsvärderare att begå ett fel. Specialister har ofta misstag.

Tänk på två faktiska modeller: webbarbete och Uber. När man undersökte de två organisationernas uppskattningar för att skydda möjligheten att göra dem offentliga, gick de mest fantastiska Wall Street-spekulationsinvesterarna fullt ut, och insatserna för att vara korrekta kunde inte ha varit högre.

Genom och efter gick bolagsvärderingarna för de två organisationerna hårt – med ett enormt antal dollar mellan de olika bankerna – och när de “bästa” värderingarna av de två organisationerna exponerades för offentliga affärssektorer, befanns de vara väldigt felaktiga: aktiekostnaden för Uber sjönk med över 40% efter introduktionen och har ännu inte återhämtat sig. Webbarbete har fått en mycket mer framträdande olycka. Angreppet på IPO-värderingen på 47 miljarder dollar av organisationen var upprörande så långt att bidraget var helt racket, VD drevs ut och äkta förfrågningar ställdes om Soft Bank, den största privata finansiella stödjaren i Web Work. Webbarbetet uppskattades till 20 biljoner dollar av Softbanks satsning några år tidigare. Web Works värde stod närmare 7 biljoner dollar efter börsintroduktionen.

Vad vi borde vinna på blandningarna av Web Work och Uber är att teknikerna för bolagsvärdering och andra “skickliga” värderingsmärken är väsentligt mindre betydelsefulla än förebyggande misstag som inte har något att göra med vetenskapen.

Inom bolagsvärderingsmåttet är dessa de mest kända misstag:

1. Att göra köparförväntan:

Ett börs innehåller en köpare som är ivrig att komma igång och en handlare som är klar. Uppskattningen av en resurs som vanligtvis inte kan säljas är inte noll, men är ofta lägre än om den tenderar att säljas. Detta är tillräckligt uppenbart, men vad det innebär är en gång i taget förbises i känslan av bolagsvärdering.

Du behöver en köpare i händelse av att du behöver sälja ditt företag, och i en perfekt värld mer än en köpare i händelse av att du behöver något som rör marknadskänsla. Men vad som får dem att uppstå, försummar vi då och då att tänka på. Den mest tydliga metoden för att göra kunder och utveckla värde är att marknadsföra ditt företag.Inte riktigt, en förberedd köpare är en skicklig köpare. Någon i din förening kan se fördelen, men du är ingen plats förutom om de närmar sig passande mått på kontanter. Det innebär att banker eller olika finansieringskällor också måste se uppskattningen av ditt företag. På detta sätt är det viktigt att inse hur troligtvis banker ska låna kontanter till köpare i ditt specifika område och under vilka förhållanden.

Det är den onormala entreprenören som verkligen har tänkt på dessa frågor. Trots det faktum att de naturligtvis är enorma, varför de alla anses vara förbises är motiverat; de har inget mycket att göra med varje dag. Om du ändå inte ser vem som köper din organisation och hur de kommer att betala för det, är det långt ifrån att du kan få en rimlig bolagsvärdering.

2. Multipel av bolagsvärdering utanför basen:

Värderingsprodukter är en viktig del av varje bolagsvärdering och implanteras i olika tekniker. De utvinns ur undersökningen av olika skattesammanfattningar och olika faktorer som är operativa. För att mäta en organisations troliga försäljningskostnad används till exempel värderingsprodukter som levereras från jämförande affärsavtal. Ett par av de produkter som tas hand om är:

Andel P / E

Inkomst / pris

EV / EBITDAR / EBITDA / EBITDA avkastning

Om det är otroligt att de olika beror på organisationen Nettokassaflöde, bör värderingsmän ta extra hänsyn till användningen, har ingen betydande betydelse för nettofördelen!

3. Väntar på ytterligare värderingstid för att sälja:

Regelbundet står entreprenörer i beredskap tills de är beredda att sälja tills de väljer vad deras organisation är värd. Ännu mer fruktansvärt, många håller på tills de har ett erbjudande. Grunden för att göra sådana misstag är:

– Många dynamiska regissörer för stora och privata företag spårar viktiga affärspekare periodvis, vissa konsekvent.

– Det kommer att belysa bättre långdistansdynamik genom att begrunda uppskattningen av din association och vad som lyfter fram ökningen och minskningen av den uppskattningen. På chansen att du behöver det för att förtjäna ditt företag. Till exempel bör den primära förfrågan, 5 miljoner dollar för din pension på tio år, vara: vad är det värt just nu? Dessutom borde det finnas en efterföljande förfrågan: Varför?

Många företagare gör varianter av detta misstag. Små organisationer som fokuserar på innehavaren och deras strävan producerar regelbundet exceptionella avkastningar, och ägare kämpar för att se fördelen med att växa organisationen. Detta är särskilt uppenbart om förlängningen skulle minska de totala intäkterna. Innehavare ignorerar ofta öppna dörrar i sin organisations närvaro som helt och hållet skulle utöka ett incitament i ett ensamt uppdrag att bygga kanter.

4. Verksamhetsvärdering utelämnar de viktigaste skulderna:

Viktiga produkter som kommer från marknaden är beroende av att sälja en resurs. Om sådana värderingsprodukter används, se till att representera alla skulder som hänvisas till för varje företag eller organisation uttryckliga faror. Normalt förbättrar näring av resurser till organisationen affärsförtroendet; eventuella förväntade skulder minskar vad verksamheten är värd.

5. Ta dig själv för att medge:

Organisationsägare behandlar normalt sina övningar på två separata sätt och bortser från deras betydelse för deras affärsresultat.

Till att börja med är ödmjukhet vanligtvis att tänka på en extraordinär karaktär, och praktiskt taget de flesta specialister försöker hålla den.

För det andra verkar vi inte komma ihåg exakt hur mycket, efter en tid har vi kommit att tänka på våra specialiserade ämnen och visa andra våra förmågor. När vi gör uttalanden som “Jag var helt enkelt på den perfekta platsen vid den perfekta tiden” bygger vi som helhet upp dessa tankar. När du undersöker en liten organisation kan denna typ av tanke vara ut och ut osäker. Genom att förespråka betydelsen och uppnåendet av deras förening kommer en innehavare som underskattar sin expertis, information och erfarenhet i slutändan överdriva olika element. Problemet med denna procedur är att uppskattningen av innehavarens särskilda ansträngningar inte erbjuds organisationen. Att minimera deras betydelse kommer att få en innehavare att överskatta betydelsen av den faktiska organisationen.

6. Underlåtenhet att bedöma faran som är uttrycklig för ditt företag:

Den primära faktorn i varje bolagsvärdering är en exakt granskning av eventuella riskbedömningar. Det kan leda till falska resultat genom att använda kapitaliserings- eller nedskrivningsnivåer som inte är en berättelse för organisationens specifika riskprofil. De monetära och operativa komponenterna som lägger till varje organisations riskprofil varierar. På detta sätt bör sådana begränsande priser som är nya för ditt företag användas.

7. Välja några oacceptabla affärers uppskattningstyp:

Konsekvenser av bolagsvärdering kommer att förändras beroende på vilken typ av betydande värde som uppskattas. De absolut mest använda värderingsteknikerna är:

Ärlig bedömning: I ett seriöst försäljningsklimat eller en rimlig affär, det viktigaste värdet som en resurs eller ett företag kan ge. Det är en gissning på marknaden som beror på vad en skicklig, mycket välutbildad köpare kan betala till en villig utbildad handlare tillgänglig.

Uppskattning av spekulation: uppskattningen av resursen eller verksamheten till en viss finansiell stödjare. Det beror på den ekonomiska stödpersonens förmåga att utnyttja resursen bäst. Detta kan stå i kontrast till uppskattningen av mässmarknaden.

Likvidationsvärde: I en situation där en organisation kommer att säljas är kostnaden för de betydande resurserna kostnaden. Eftersom det inte finns någon försäljning på öppen marknad är den normalt lägre än den ärliga bedömningen. I händelse av att ett företag skulle säljas i motsats till utbyte, är värdet känt som Going Concern Value, vilket också skulle innehålla uppskattningen av resurserna tillsammans med uppskattningen av likvidationen.

Olika kvaliteter bestäms utifrån användningen som kan vara att dra in extern spekulation, att ordna en konsolideringsförståelse eller i fall av lagliga debatter. Efterverkningarna av bolagsvärderingen är utomordentligt beroende av värdet.

8. Driftkostnad stuvning:

För en entreprenör är det viktigt att inledningsvis utbilda sig om kostnaderna för hans verksamhet. Några organisationer är fortfarande utomordentligt effektiva och försöker ta reda på hur man konsekvent undviker arbetskostnaderna. Krympning antyder en olycka på lager på grund av den fördröjning som sker mellan leverantörens köp och kundens köp.

Apparater, redesign, personal och fördelar. En innehavare borde veta om alla instrument och kostnader som går med i verksamheten och som behövs för att driva en artikel eller administration, som lönesatser, statlig pension, individuella ledigheter och så vidare. Det kan hända så lite prylar i blandningen kan försummas. I den ekonomiska planen borde du se till att du använder viktiga kontorsutrustning, saker som datorer, kopiatorer, papper, skannrar, arbetsytor och platser.

Intresset för specialister kan också leda till en hög omsättning av representanter. Detta kan inte uteslutande leda till många kostnader som omsättningskostnader, men utöver bristen på den tidigare representantens latenta kapacitet.

9. För mycket TV

Eftersom det är så förrädiskt kan det här vara det farligaste misstaget av alla. Vi kommer i allmänhet att samarbeta med de uppskattningar som används med våra organisationer medan vi tittar på CNBC, och de talande huvuden undersöker bolagsvärderingar av handeln på en öppen marknadsorganisation. Detta stöder bara vår känsla av att vi tar in något viktigt från dem när observatörerna hamnar direkt om de som handlas på en öppen marknadsorganisation. Det gör vi regelbundet inte.

Till exempel för företagare att överväga uppskattningen av sin organisation angående olika inkomster. Även om det kanske inte är en helt meningslös struktur för privata företags uppskattningstankar, kan den utan tvekan inte användas med offentliga organisationer på samma sätt som den används.

Det är inte rätt att föreställa sig att bolagsvärdering rekommenderas av en mer framträdande olika. Det rekommenderas en dum övertygelse om att en organisations vinst krävs för att öka efter en tid, SO, det kommer att beskrivas av de mest anmärkningsvärda P / E-proportionerna när marknaden är på sin plats med mest dumma rikedom. Fortune 500: s mest anmärkningsvärda P / E-andel (123,73) inträffade i maj 2009, då ekonomin var i greppet om den mest sensationella nödsituationen under vår livstid. I december 1917 registrerades den minsta andelen (5.31). Om de två informationsfokuserna låter dig skrapa huvudet något, är det något att vara tacksam för. P / E-proportioner är en otrolig artikulation av en överenskommelse om kapacitet, särskilt när det handlas på öppna marknader.

Testimonials

“ Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit duis sed odio sit amet nibh vulputate. ”

Christine Walters

My Story

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.